National Anthem Of The Republic Of Uzbekistan

    

    The law "On national anthem of the Republic of Uzbekistan" was adopted on the December 10, 1992 at the 11th session of the Supreme Council of Uzbekistan.

 


     Poem by A. Aripov

 

     Music by M. Burkhanov

 

Serquyosh hur o‘lkam, elga baxt, najot,

Sen o‘zing do‘stlarga yo‘ldosh, mehribon !

Yashnagay to abad ilmu fan, ijod,

Shuhrating porlasin toki bor jahon!

Naqarot:

Oltin bu vodiylar - jon O‘zbekiston,

Ajdodlar mardona ruhi senga yor !

Ulug‘ xalq qudrati jo‘sh urgan zamon,

Olamni mahliyo aylagan diyor !

Bag‘ri keng o‘zbekning o‘chmas iymoni,

Erkin, yosh avlodlar senga zo‘r qanot !

Istiqlol mash’ali tinchlik posboni,

Xaqsevar, ona yurt, mangu bo‘l obod !

Naqarot:

Oltin bu vodiylar - jon O‘zbekiston,

Ajdodlar mardona ruhi senga yor !

Ulug‘ xalq qudrati jo‘sh urgan zamon,

Olamni mahliyo aylagan diyor !

©2018 Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sin. All rights reserved. All materials on this website are protected by copyright and other rights including legislation of the Republic of Uzbekistan. In the case of using the site of the Bukhara State Medical Institute, the application to the site is considered mandatory.

Flag Counter